DU LỊCH MỸ TỰ TÚC: Gia hạn visa Mỹ – những trường hợp có khả năng bị gọi phỏng vấn lại, hoặc trượt.

Visa du lịch

Tui vừa gia hạn visa Mỹ và đã thành công không phải phỏng vấn. Không như lần đầu tiên xin visa, mà khi gia hạn, theo quy định của lãnh …

Read moreDU LỊCH MỸ TỰ TÚC: Gia hạn visa Mỹ – những trường hợp có khả năng bị gọi phỏng vấn lại, hoặc trượt.